Prijzenreglement


De Stichting Nationale Thuiswinkel Awards trekt na afloop van het onderzoek prijswinnaars, uit de e-mailadressen die een vragenlijst volledig hebben ingevuld. “Volledig” houdt in dat u de vragenlijst tot en met de laatste vraag toe invult en dat u uw deelname heeft gevalideerd.

U krijgt als prijswinnaar individueel een e-mail met daarin vermeld dat u prijswinnaar bent. De Stichting Nationale Thuiswinkel Awards behouden zich echter het recht voor om de prijs te vervangen voor een vergelijkbare prijs, in het geval dat de genoemde prijs/getoonde prijs in de reageertijd niet meer leverbaar is.

U als geïnformeerde prijswinnaar heeft 4 weken de tijd om te reageren. Als u niet binnen vier weken heeft gereageerd middels een reply e-mail vervalt het recht op de prijs. In de e-mail die u als prijswinnaar toegestuurd krijgt wordt uw toestemming gevraagd om uw naam en woonplaats op de website www.thuiswinkelawards.nl bij de pagina met prijswinnaars te publiceren. Als in de reply e-mail niet uw specifieke toestemming wordt gegeven wordt u vermeldt als “anoniem” of in het geheel niet vermeld.

De Stichting Nationale Thuiswinkel Awards behouden zich het recht voor om het prijzenreglement en de getoonde prijzen op de website tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen in dit prijzenreglement op de website worden vermeld alvorens de wijzigingen toe te passen.

In alle zaken waarin dit prijzenreglement niet voorziet, beslissen de Stichting Nationale Thuiswinkel Awards.

Breng nu uw oordeel uit!

Hoofdsponsors

Social Mediapartner

Cosponsors

Hoofdsponsors

Cosponsors

Scroll to Top