Reglement voor deelname aan de vakprijzen 2013

Organisatie
De Nationale Thuiswinkel Awards is een initiatief van Thuiswinkel.org en wordt georganiseerd en gefinancierd door de Stichting Nationale Thuiswinkel Awards in samenwerking met Beerens Business Press (BBP B.V.).

Deelname
Deelname aan de Nationale Thuiswinkel Awards staat open voor alle webwinkels die op afstand producten en/of diensten verkopen aan Nederlandse consumenten. Het aanbod dient gesteld te zijn in de Nederlandse taal.

Bedrijven kunnen zich tot en met 25 januari 2013 aanmelden voor deelname aan de vakprijzen van de Nationale Thuiswinkel Awards 2013.

Aanmelden door bedrijven is mogelijk door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier.

Vakprijzen 2013
De vakprijzen van de Nationale Thuiswinkel Awards 2013 zijn: Beste Startende Webwinkel, Beste Mobiele Webwinkel , Cross Border E-commerce Award, Online Marketing Award, Product Experience Award, Easy Buying Award, Dynamic Delivery Award, Customer Centricity Award en de Beste Webwinkel van Nederland. De vakprijzen worden onder auspiciën van Thuiswinkel.org uitgereikt.

De genomineerde webwinkels worden op 7 maart 2013 tijdens de uitreiking van de Publieksprijzen bekendgemaakt. De apotheose van de gala-avond op 28 maart 2013 wordt gevormd door de  bekendmaking van de winnaars Publieksprijzen XL en de uitreiking van de vakprijzen.

Beste Startende Webwinkel
Webwinkels die minder dan twee jaar bestaan kunnen zich inschrijven voor de vakprijs Beste Startende Webwinkel, wat betekent dat de online bedrijfsactiviteiten na 1 januari 2011 of, indien de webwinkel deel uitmaakt van een concern, in concernverband, gestart dienen te zijn. De inschrijving zal onder andere getoetst worden aan de hand van de datum van inschrijving van de webwinkel bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek van de Stichting Nationale Thuiswinkel Awards dient dit bij inschrijving aangetoond te worden met een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Beste Mobiele Webwinkel
Mobiele websites en/of applicaties van webwinkels kunnen meedingen naar de vakprijs Beste Mobiele Webwinkel.

Cross Border E-commerce Award
Webwinkels die gevestigd zijn in de EU en hun producten en /of diensten leveren in Nederland en minimaal één ander Europees land, de producten en diensten op hun website aanbieden in meer dan één Europese taal én gericht zijn op het uitbreiden van hun activiteiten op meer Europese markten, kunnen zich inschrijven voor de vakprijs beste Cross Border Webwinkel.

Beste Webwinkel van Nederland
Alle Nederlandse webwinkels kunnen zich aanmelden voor de vakprijs Beste Webwinkel van Nederland door mee te dingen naar 5 deelvakprijzen. De Beste Webwinkel van Nederland wordt voorgedragen voor de European Ecommerce Awards die op 2-4 juni 2013 worden uitgereikt tijdens de Global Ecommerce Summit in Barcelona.

Kosten
Het inschrijfgeld voor de vakprijs Beste Startende Webwinkel bedraagt € 150,-.

Het inschrijfgeld voor Beste Mobiele Webwinkel, Cross Border E-commerce Award, ContactCare Customer Centricity Award, PostNL Dynamic Delivery Award, PaySquare Easy Buying Award, Copernica Online Marketing Award en de Strawberries Product Experience Award bedraagt € 250,- per vakprijs.

Het inschrijfgeld voor Beste Webwinkel van Nederland bedraagt € 750,-. U dingt hiermee ook mee naar alle deelvakprijzen!

Indien voor meer dan één vakprijs wordt ingeschreven, wordt per vakprijs het daarvoor geldende inschrijfgeld in rekening gebracht.

Procedure, nominaties en winnaars
Na ontvangst van het volledig en juist ingevulde inschrijfformulier en de daarvoor verschuldigde betaling, ontvangt de deelnemende webwinkel een schriftelijke bevestiging van deelname.

Uit de aanmeldingen voor de vakprijzen selecteert de vakjury de genomineerden (minimaal 3 en maximaal 5 per vakprijs) welke worden uitgenodigd voor een presentatie van de webwinkel voor de vakjury op 21 maart 2013 in Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk aan Zee.

De genomineerden voor de vakprijzen van de Nationale Thuiswinkel Awards 2013 worden bekendgemaakt op 7 maart 2013 tijdens de uitreiking van de Nationale Thuiswinkel Awards Publieksprijzen 2013.

De genomineerden stemmen ermee in om op donderdagmiddag 21 maart 2013 een presentatie voor de vakjury te houden. Zij ontvangen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.

De winnaars van de vakprijzen van de Nationale Thuiswinkel Awards 2013 worden bekendgemaakt tijdens de gala-avond op 28 maart 2013 in Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk aan Zee.

Over de toekenning van de Nationale Thuiswinkel Awards vakprijzen is geen discussie mogelijk.

Overige regels
Door indiening van het aanmeldingsformulier verklaren deelnemers zich akkoord met dit reglement.

Het is niet toegestaan om in de door de Stichting Nationale Thuiswinkel Awards beschikbaar gestelde banners, formats en/of andere communicatie-uitingen wijzigingen aan te brengen dan wel teksten toe te voegen.

Deelnemers aan de Nationale Thuiswinkel Awards vakprijzen mogen het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) in hun communicatie naar consumenten alleen gebruiken in de hierna genoemde periode:

Vanaf de dag waarop de prijswinnaars van de Nationale Thuiswinkel Awards vakprijzen zijn bekend gemaakt tot daags voor de bekendmaking van de Nationale Thuiswinkel Awards vakprijzen van het daaropvolgende kalenderjaar.   

Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van € 50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.

Alle deelnemers aan de Nationale Thuiswinkel Awards vakprijzen ontvangen geheel gratis namens de vakjury een individueel rapport.

Kijk hier voor een voorbeeld van de rapportage.

Overtreding van de bepalingen zoals vastgelegd in dit reglement van deelname leidt tot diskwalificatie en/of uitsluiting van deelnemers van deelname. Het besluit tot diskwalificatie of uitsluiting van deelname wordt genomen door het bestuur van de Stichting Nationale Thuiswinkel Awards.

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Nationale Thuiswinkel Awards.

Hoofdsponsors

Cosponsors

Categoriesponsors

Hoofdsponsors

Cosponsors

Categoriesponsors

Scroll to Top